Вітаємо всіх! \ UA

 

 

Представляємо вашій увазі талановиту американську фотографиню - красуню Яну Бішоп (Jana Bishop).

Яна має свій власний, неповторний, яскравий, індивідуальний художній стиль та елегантні фотографії, які ви ніколи не забудете.

 

Вона не тільки художниця, фотограф та бізнес-леді - вона іще й арт-філантроп: багато своїх прекрасних і дивовижних фотографій вона подарувала й дарує жінкам для створення їхніх блогів та запуску онлайн-проектів.

 

Тому що добре вона знає, що означає бути жінкою та як нелегко та вартісно починати  мистецькі та медіа бізнес-проекти, а потім утримувати та фінансувати їх.

 

Тому сьогодні й ми б хотіли інформаційно підтримати цю талановиту фотографиню та розповісти про неї Інтернет Всесвіту. До Вашої уваги її інтерв'ю.
 


Dear all, \ US

 

 

We `d like to introduce to your attention a beautiful and talented American artist and a famous photographer – Jana Bishop. Jana has got her own, unique and bright individual art style and elegant photos, which you never forget.

 

She is not only an artist, a photographer and a business lady! But she is also an art philanthropist: a lot of her beautiful and awesome photos, she has presented and presents to women for making of their blogs and start up online projects.

 

Because, she knows from her own expirience - what does it mean to be a woman, how not easy to start and keep a business project. 

 

So today, we` d like to tell to the Internet-Universe about this talented woman and to support her and her Art too.

 


Яна Бішоп, США \ Jana Bishop, The USA 


Reporter: We are very happy to welcome you in our mass media union “Web Assistants”. Thank you for your interview.

Can you tell a little about yourself to our readers?

 

Наш кор: Ми дуже раді вітати Вас у нашій медіа-спілці "Веб-помічники". Дякуємо, що погодилися на інтерв'ю.

Розкажіть, будь ласка, трохи про себе нашим читачам.

 

Jana: Hi friends! My name is Jana and I am the gal behind the lens over at Jana Bishop Collection.

I grew up loving pictures and as a kid, I always had a little disposable camera tucked away in my backpack.

Owning Jana Bishop Collection is truly one of my greatest joys.

Hearing your success stories and getting a chance to be a part of your growing brand never gets old.

 

Яна: Привіт, друзі! Мене звати Яна, і я дівчина за об'єктивом у Jana Bishop Collection \ Яна Бішоп Колекшн.

Я виросла в любові до фотографій, і в дитинстві у мене завжди була маленька камера, захована в моєму рюкзаку.

Моя власніть "Jana Bishop Collection" - це справді одна з моїх найбільших радостей.

Чути ваші історії успіху та мати можливість бути частиною вашого бренду, що зростає, ніколи не набридає.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Reporter: Can you tell us also your business story?

How did you become one of the famous and stable Art business lady nowaday?

 

Наш кор: Чи можете Ви розповісти нам свою бізнес-історію?

Як Ви стали однією з відомих і стабільних бізнес-леді у сфері мистецтва?

 

Jana: You are so sweet to call me famous! I don’t know if I feel famous, but thank you! I started Jana Bishop Collection with zero followers almost four years ago. The learning curve I faced in those first few months was killer. Granted, it takes work to build a loyal tribe, but here's the truth. It's not as hard as it sounds. There's just one thing you need to do to build a fun, successful, lovable account.. You have to show up.

 

Яна: Це так мило, що ви назвали мене знаменитою! Не знаю, чи відчуваю я себе знаменитою, але дякую!

Я започаткувала колекцію Яни Бішоп з нульовою кількістю підписників майже чотири роки тому.

Отримання досвіду з організації цієї справи, з котрим я зіткнулася в перші кілька місяців, було просто вбивчим.

Звісно, що потрібно працювати, щоб побудувати лояльну спільноту, але ось правда - це не так складно, як здається. Є лише одна річ, яку вам потрібно зробити, щоб створити життєрадісний, успішний, привабливий акаунт...

Де ви повинні постійно з'являтися.

 

If you are posting once a month and avoiding stories like the plague, the likelihood of your account gaining any real traction is pretty slim. That means the opportunity to bring in new clients, to make more money...to become a leader in your industry becomes less and less the longer you allow your presence on this platform to go unnoticed. But, here's the good news. Showing up is a heck of a lot easier when you have something to post. And after talking to countless business owners I figured out that a HUGE hurdle keeping them from posting consistently was their imagery. They just didn't have enough pictures to post, so...they gave up. Sound familiar?

So, guess what I did? I created a solution!

 

Якщо ви публікуєте пости раз на місяць та уникаєте історій, як чуми, ймовірність того, що ваш акаунт отримає реальну популярність, досить низька. Це означає, що можливість залучити нових клієнтів, заробити більше грошей та стати лідером у своїй галузі стає все меншою і меншою. Чим довше ви дозволяєте собі бути відсутньою на цій платформі - вона буде залишатися непомітною. Але є і хороша новина. З'явитися на платформі набагато простіше, коли у вас є що опублікувати. Поспілкувавшись з незліченною кількістю власників бізнесу, я з'ясувала, що величезною перешкодою, яка заважає їм постійно публікувати свої публікації є їх наявні зображення. У них просто не було достатньо фотографій для публікації, саме тому... вони здалися. Звучить знайомо?

Тож, вгадайте, що я зробила? Я фотостворила рішення!

 Reporter: To do such a very difficult business, as you’ ve got at the moment, is not easy doing for any person… How can you join your domestic duties (as a busy wife and mother) with such difficult kind of business? Do you have an own team or a group of helpers or somebody else who helps? I ask it because a lot of Ukrainian business women read our e-magazine and I am sure: your answer will be especially interested to them, because they are very busy business women too and busy mothers as you are. And may be your own experience will help them.

 

Наш кор: Займатися таким, дуже складним бізнесом, як у ваш на часі, нелегко для будь-якої людини... Як вам вдається поєднувати свої домашні обов'язки (адже ви завантажена дружина і мама) з такою виснажливою роботою? Чи маєте Ви власну команду, групу помічників або ще когось, хто допомагає? Я запитую про це, тому що багато українських бізнес-леді читають наш електронний журнал, і я впевнена: ваша відповідь буде особливо цікавою для них. Томущо й вони дружини, мами, бабусі або просто неймовірно завантажені справами жінки із додатковими обов'язками?

 

 

Jana: I am so blessed to have such a supportive husband and team. They are my backbone and truly allow me to create for Jana Bishop Collection. I think it’s so important to do what you love in your business and outsource the things that bring you down. If you don’t enjoy parts of your business or side hustle, find an assistant to outsource them to! Quality time with my family is so important to me, but I also love that my son is growing up in a family where he sees his mother working hard for the family.

 

Яна: Я дуже благословенна в тому, що у мене є чоловік та команда, які мене підтримують!

Вони є моєю опорою. Та за їх підтримки я можу творити для Jana Bishop Collection. Я вважаю, що дуже важливо займатися улюбленою справою та віддавати комусь іншому те, що вас пригнічує. Якщо вам не подобається якась частина вашого бізнесу або побічна робота, знайдіть помічника, котрому ви можете передати це для виконання!

Для мене є дуже важливим - проводити час із родиною. 

Й мені дуже подобається, що мій син росте в родині, де він бачить, як його мама наполегливо працює для сім'ї.Reporter: Thank you for your very interesting and useful stories for us. What would you like to wish or to say something to our readers?

Наш кор: Дякуємо за ваші дуже цікаві та корисні для нас розповіді. Що б ви хотіли побажати або сказати нашим читачам?

 

Jana: I am so grateful for this amazing opportunity! My biggest piece of advice would be to follow your dreams and TAKE RISKS! I started several difference businesses before Jana Bishop Collection really took off and I learned so much from each and every experience, good AND bad! Thank you so much for taking the time to read this, and best of luck to all of you!

 

Яна: Я дуже Вам за цю дивовижну можливість! Моя найбільша порада - йти за своїми мріями та РИЗИКУВАТИ!

Я розпочала кілька різних бізнесів до того, як Jana Bishop Collection \ Яна Бішоп Колекшн дійсно злетіла, і я багато чому навчилася з кожного попереднього досвіду, як хорошого, так і поганого!

Щиро дякую, що знайшли час, щоб прочитати це, та бажаю всім вам удачі!


Our team word: Jana Bishop all time supports people who are a starter in his\her online-business and presents every month a pack of her professional photos for free, gives a discount or organizes different, useful actions on her official website: janabishop.com 


(You also can click the button under this text)

 

So go, please, to the Jana's official website to get gifts or to buy photo-goods.

We recommend this beautiful woman and a talented photographer and a very diligent business lady and her Art.

Марія Ткачук \Maria Polischiuk, T&C