ПРО ГРАНТИ

(щоб прочитати подану інформацію - натісніть на текст чи позначку ">" нижче)

Що таке "грант"?
Хто може бути гранто-отримувачем?
Хто надає в Україні гранти?